Nyhetsflödet

Saturday

Telningen - Sak 6

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Så säger HERREN Sebaot: Se, en man, hans namn är Telningen. Under honom skall det gro, och han skall bygga HERRENS tempel." (Sak 6:12 FB)

Telningen är inte ett ord som används speciellt ofta i svenskan idag. Ändå har både Folkbibeln och Bibel 2000 behållit uttrycket. Antagligen för att de inte funit något bättre ord på svenskan.

Ordet telningen syftar, då det nämns i Gamla Testamentet, på Messias och pekar fram emot Jesus.

Då det står att det ska gro under telningen är det samma ordstam i hebreiskan för telning och gro (enligt fotnot i Folkbibeln).

Även om även detta kapitel är en svårtolkad framtidsvision, tror jag att vi får ta bibelversen bokstavligt. Guds rike växer, gror, under Jesus. Där Jesus får vara Herre där tillkommer Guds rike. Under våra personliga ansträngningar kanske det inte gror, men där Jesus är Herre där kan undret ske.

-Låt ditt rike komma
-Låt din vilja ske

No comments:

Post a Comment