Nyhetsflödet

Friday

Har du bara hört ryktena? - Job 42

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Förut hade jag hört talas om dig, men nu har jag sett dig med egna ögon." (Job 42:5 FB)
Job svarar Gud och ångrar vad han tidigare sagt. Gud tillrättavisar Jobs vänner och välsignar Job.

Job säger till Gud att han tidigare bara hört talas om Gud, men att Job nu mött Gud personligen. En annan översättning säger, "Jag hade hört ryktena om dig, men nu..."

Det finns många människor som inte har kommit längre. De har hört talas om Gud och hans väldiga kraft och kärlek. De har hört ryktena, men aldrig haft en personlig relation till Gud.

Du kanske har vänner som bara har hört talas om Gud. Det är kanske till och med genom dig de har hört ryktena om Gud. Men att höra ryktena är inte nog. Man blir inte tillfredsställd genom bara rykten. Bakom alla ryktena finns Herren själv.

Du kanske måste utmana dina vänner att våga ta steget och möta Gud personligen. Eller du måste kanske utmana dig själv.

No comments:

Post a Comment