Nyhetsflödet

Monday

Guds tempel - 2 Krön 2

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
" Och det hus som jag vill bygga skall vara stort, för vår Gud är större än alla gudar. Men vem kan bygga ett hus åt honom? Himlarna och himlarnas himmel rymmer honom inte. Vem är jag att jag skulle kunna bygga ett hus åt honom, det skulle då vara en plats där man kan tända rökelse inför hans ansikte?" (2 Krön 2:5-6)
Salomo hade tagit på sig ett projekt, som han visste var omöjligt: Bygga ett hus åt Gud.

Hur mycket man än tog i, hur stort man än byggde det, skulle det ändå vara för litet för att rymma Gud.

Men, fastän projektet gränsade till det omöjliga, sparade man ingen möda för att Templet skulle bli så stort och så praktfullt det bara kunde bli. Det bästa av material och av mänskliga förmågor skulle användas. Guds Tempel var inte vilket hus som helst. Templet skull representera och återspegla Guds storhet och härlighet.

Idag är det vi som är Guds tempel här på jorden (1 Kor 6:19). Hur ivriga är vi att våra liv ska återspegla något av Guds storhet? Är det viktigt för oss att låta våra liv synliggöra Gud bland människor vi möter?

No comments:

Post a Comment