Nyhetsflödet

Monday

Var fanns du? - Job 38

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Var fanns du när jag lade jordens grund? Svara, om du har så stort förstånd." (Job 38:4 FB)

Job har under lång tid överöst Gud med frågor och till och med anklagat Gud för att handla orättvist.

Jobs vänner har öst goda råd över Job. De har gett sig ut för att veta hur det verkligen är och varför saker är som dom är.

Du kanske också ibland tycker att du har svaren på alla frågor och sprider goda råd omkring dig.

Till sist talar Gud. Gud talar ur ett annat perspektiv. Job och hans vänner har talat som om Job var världens centrum och som om allt kretsade omkring honom.

Då talar Gud. Var fanns du då världen skapades? Vad vet du egentligen som inte Gud vet? Hur kan du tala om för Gud hur Gud borde ha agerat? Du med din begränsade kunskap.

Bibeln uppenbarar vem Gud är till stora delar. Bibeln uppenbarar så mycket att vi kan lära oss att leva i en riktig relation till honom och förstå meningen med livet: att ära och tillbe Gud med våra liv.

Men Gud är så mycket större än så. Gud är mycket större än vad som går att fånga med bokstäver på ett vitt papper. Vi får bara falla ned och tillbe honom och bekänna hans storhet och acceptera att vi inte kan argumentera med Gud på Guds nivå.

No comments:

Post a Comment