Nyhetsflödet

Wednesday

Välsignelse eller förbannelse - Job 34

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Nej, han vedergäller en människa efter hennes gärningar och ger åt var och en efter hennes vandel." (Job 34:11 FB).
Elihu fortsätter sitt tal och håller fram att Jobs situation måste bero på att Job har syndat, eftersom Gud "vedergäller en människa efter hennes gärningar" (vers 11). Elihus uttalande är riktigt, men han har fel tidsperspektiv.

Gud dömer oss inte omedelbart här och nu. Om jag syndar får jag inte en tegelsten i huvudet, och den som är rik behöver inte vara den som levt mest rättfärdigt.

Gud dömer, men den domen hör ihop med framtiden. Jesus säger att ogräset får växa tillsammans med vetet till skördetiden (Matt 13:30), och i Bibelns sista kapitel talas det om att vi kommer att bedömas efter våra gärningar i tidens slutskede (Upp 22:12).

Vi kan alltså inte läsa av hur rättfärdiga våra liv är på grundval av hur väl vi lyckats här och nu i livet.

Däremot blir vi oerhört välsignade av att leva ett liv i gemenskap med Gud här och nu. David uttrycker det som att hans bägare rinner över (Ps 23) och Jesus säger att han har kommit för att ge oss "liv, ja, liv i överflöd" (Joh 10:10).

Bed om Guds vägledning och beskydd över ditt liv och förvänta dig att få leva i Guds välsignelse.

1 comment:

  1. Jag har så stor glädje ,att välsinga alla och att hjälpa många till välsignelse in Jesus blod och till frälsning in den Heliga Ande i detta mörka tidens ände när Gud börjar tar saker till hans vilja, tack med välsignelse keijo södertälje

    ReplyDelete