Nyhetsflödet

Tuesday

Gud talar - Job 33

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Hur kan du förebrå honom att han inte ger ett enda ord till svar? Gud talar både en och två gånger,
utan att man bryr sig om det
." (Job 33:13-14 FB)
Elihu fortsätter sitt tal och går tillrätta med Job och säger att Job har fel då han säger att Gud är tyst. Gud talar, men Job har inte lyssnat.

"Gud talar både en och två gånger, utan att man bryr sig om det", säger Elihu, och jag tror att det fortfarande är sant. Gud talar på många olika sätt. I drömmar, säger Elihu, men Gud talar också genom tankar vi får av den Helige Ande, genom andra människor, genom händelser i vårt vardagsliv och på många andra sätt.

Huvudproblemet är inte om Gud talar eller inte, utan om vi lyssnar eller inte. Mina får känner igen min röst säger Jesus i Johannesevangeliet 10. Vi tränar vår förmåga att lyssna till Gud genom att lyda. Varje gång vi lyder Herrens maning kommer vår hörsel att förbättras så att jag hör bättre nästa gång. Varje gång jag ignorerar Herrens röst kommer jag att få höra Hans röst svagare och svagare tills jag blir "andligt döv".

Bön: Gud hjälp mig att leva i din närhet så att jag kan följa dina maningar i mitt inre och lära mig att bättre och bättre kunna ta emot ditt tal.

No comments:

Post a Comment