Nyhetsflödet

Monday

Uppfylld av ord - Job 32

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Jag är uppfylld av ord, anden inom mig tvingar mig" (Job 32:18 FB)
Nu kommer Elihu in i samtalet med Job. Han har tidigare lyssnat. Han har dröjt med att tala, eftersom de andra vännerna var äldre (vers 4). Men nu har de andra vännerna uttömt sina argument och Elihu är uppfylld av ord och anden inom honom tvingar honom att tala.

Har du någonsin känt dig uppfylld av ord? Har du känt att anden inom dig tvingar dig att tala? Om du är en kristen bor den Helige Ande i dig. Han har ord som han vill tala genom dig i olika situationer. Ett vittnesbörd, en personlig hälsning till någon, ett budskap till församlingen.

Anden som bor i dig vill framträda, uppenbara sig (1 Kor 12:7). Den Helige Ande vill tala genom alla som är kristna. "Ni kan alla profetera, en i sänder, så att alla blir undervisade och alla blir tröstade." (1 Kor 14:31).

Nästa gång du känner dig uppfylld av ord. Nästa gång du känner Andens maning. Nästa gång Anden vill uppenbara sig genom dig: Tala! Det finns många som behöver bli tröstade och vägledda.

No comments:

Post a Comment