Nyhetsflödet

Friday

Ro i sitt inre - Job 20

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Han känner ingen ro i sitt inre, han kan inte rädda sig genom sina ägodelar" (Job 20:20 FB)
Här möter vi Sofars andra tal till Job. Sofar framhåller att det alltid kommer att gå dåligt för den ogudaktige och bra för den gudaktige. Så enkelt är det naturligtvis inte och den teorin stämmer dåligt med verkligheten.

Däremot säger Sofar något som verkligen är sant. Våra ägodelar kan inte skänka oss ro i vårt inre. Vi kan inte bygga vår trygghet i livet på vad vi äger. Det kan till och med vara så att ägodelar skapar mer oro. En oro att förlora allt man samlat på sig i livet.

Jesus visar på en bättre väg. Var inte så fokuserad på hur du kan skaffa dig materiella fördelar i tid och otid. Skaffa dig rätt prioriteringar för ditt liv. Lägg ditt liv i Guds händer. Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så kommer allt annat att komma på plats (Matt 6:24-34).

Ägodelar, tillgångar, vänner eller familj kan inte garantera dig inre ro. Det finns en bättre väg för att få ro i själen: "Kom till mig, alla ni som arbetar och bär på tunga bördor så skall jag ge er vila. Ta på er mitt ok och lär av mig, ty jag är mild och ödmjuk i hjärtat. Då skall ni finna ro för era själar." (Matt 11:28-29)

No comments:

Post a Comment