Nyhetsflödet

Saturday

Då livet känns orättvist - Job 21

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Varför får de ogudaktiga leva, bli gamla och växa i kraft? De ser sina barn leva bland sig och sina avkomlingar har de inför sina ögon. Deras hus står trygga utan fasor, Gud drabbar dem ej med sitt ris. Deras boskap lyckas alltid para sig, deras kor kalvar utan missfall. Deras minsta släpper de ut som en hjord, deras barn dansar omkring. De sjunger till pukor och harpor och jublar till musik av flöjter." (Job 21:7-12 FB)
Job uttrycker sin frustration över att det kan gå så bra för den ogudaktige och så dåligt för den som försöker följa Guds väg. Job tycker till och med att någon borde lära Gud förstånd (vers 22).

Varför är det så? Hur kan det vara så att det ibland ser ut som om den ogudaktige lyckas med allt han företar sig. Han kan till och med säga till Gud "Låt oss vara! Vi har ingen lust att lära känna dina vägar." (vers 14). Samtidigt kan den som verkligen vill lära känna Guds vägar drabbas av den ena olyckan efter den andra.

Livet kan verkligen se ut att vara orättvist. Men Gud straffar inte omedelbart och han belönar inte omedelbart. Om vi syndar släpper han inte ned en tegelsten i huvudet på oss. Han hindrar oss inte att synda. Nej, säger Jesus, "om ni rensar bort ogräset, kan ni på samma gång rycka upp vetet. Låt båda växa tillsammans fram till skörden. Och när skördetiden är inne, skall jag säga till skördemännen: Samla först ihop ogräset och bind det i knippen som skall brännas upp, men vetet skall ni samla in i min loge." (Matt 13:29-30)

Vi kommer alla att få stå till svars för våra ord, tankar och gärningar en gång då vi ska stå inför Jesus.

No comments:

Post a Comment