Nyhetsflödet

Saturday

Det blev inte som jag hoppades - Job 30

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men när jag sökte det goda, kom det onda, när jag väntade på ljus, kom mörker." (Job 30:26 FB)
Job hade haft drömmar. Han hade väntat på det goda, men i stället för det goda kom det onda. Han hade väntat sig ljus, men i stället för ljud kom det mörker.

Livet blir inte alltid som vi hoppades att det skulle bli. Lidandet är utsått ojämnt bland oss. Vi förstår inte alltid varför vi får möta det ena eller det andra. Vi kan inte förstå varför en del drabbas av lidande, medan andra verka gå bekymmerslöst genom livet. Ibland finns det helt enkelt inga svar.

Vi kan bara konstatera att livet inte är rättvist. Vi får inte alltid vad vi förtjänar. Men vi får inte livet efter förtjänst. Allt det goda vi får är av nåd, och hur orättvist livet än kan te sig, så är det fortfarande sant att Gud är god.

No comments:

Post a Comment