Nyhetsflödet

Tuesday

Då ljuset slocknar - Job 18

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Sannerligen, den ogudaktiges ljus skall slockna och lågan av hans eld inte ge något sken. Ljuset i hans tält skall bli mörkt och lampan slockna för honom." (Job 18:5-6 FB)

I bibelversen får vi intrycket att vi har en lampa inom oss som kan slockna. Den lampan återkommer i andra bibelverser. I ordspråksboken kan vi läsa att vår lampa slocknar då vi behandlar våra föräldrar på ett dåligt sätt (Ords 20:20). I samma kapitel får vi reda på att lampan inom oss är en Herrens lykta som utforskar varje rum i vårt inre (Ords 20:27).

I Andra Korintierbrevet kan vi läsa att Gud har tänt en lampa inne i oss (2 Kor 4:8). Målet är inte att den lampan ska slockna utan att kunskapen om Guds härlighet ska sprida sitt sken.

Se till att lampan inne i dig inte slocknar. Sprid skenet av Gudsnärvaro där du går fram. Lys för Jesus.

No comments:

Post a Comment