Nyhetsflödet

Monday

Rättfärdig inför Gud? – Job 25


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Hur kan då en människa vara rättfärdig inför Gud, eller någon av kvinna född vara ren? Se, inte ens månen skiner klart, och stjärnorna är ej rena i hans ögon. Hur mycket mindre då människan” (Job 25:4-6 FB)
Bildad håller sitt tredje tala till Job. Han ställer frågan hur en människa skulle kunna vara rättfärdig inför Gud, och i frågan ligger svaret: Det är omöjligt för en människa att vara rättfärdig inför Gud.
Är det omöjligt? I Johannes första brev kan vi visserligen läsa att ”om vi säger att vi inte har synd, bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss” (1 Joh 1:8).

Men är det verkligen omöjligt? Nej i Kristus är det möjligt. Inte på grund av vår egen rättfärdighet, utan på grund av Jesu rättfärdighet som han har köpt åt oss.

Men nu har utan lagen en rättfärdighet från Gud blivit uppenbarad, en som lagen och profeterna vittnar om, en rättfärdighet från Gud genom tro på Jesus Kristus, för alla som tror. Ty här finns ingen skillnad. Alla har syndat och saknar härligheten från Gud, och de står som rättfärdiga utan att ha förtjänat det, av hans nåd, därför att Kristus Jesus har friköpt dem” (Job 25:21-24)

No comments:

Post a Comment