Nyhetsflödet

Tuesday

Guds storhet – Job 26


Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Han spänner upp himlen i norr över det tomma, han hänger upp jorden på intet. Han samlar upp vatten i sina moln, och skyarna brister inte under bördan” (Job 26:7-8)
Här svarar Job på Bildads tredje tal. Där brister Job ut i en lovsång till Gud. En liknande lovsång, där man brister ut i lovsång då man ser Guds verk, återkommer på flera ställen i Bibeln. Psalmisten skriver: ”Lova Herren, min själ! Herre min Gud du är hög och stor, i majestät och härlighet är du klädd. Insvept i ljus som en mantel, spänner du ut himlen som ett tält. Du timrar på vattnen dina salar, molnen gör du till din vagn, du fat på vindens vingar.” (Ps 104:1-3).
Flera tusen år senare skriver en sångförfattare: ”O, store Gud, när jag din värld beskådar….Då brister själen ut i lovsångs ljud…
Och nu får också du vara med. Lyft din blick, se dig omkring och låt ditt hjärta brista ut i lovsång till Gud. Han är verkligen värd det.

No comments:

Post a Comment