Nyhetsflödet

Wednesday

Min återlösare lever - Job 19

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Men jag vet att min återlösare lever" (Job 19:25 FB)
Job har förlorat allt. Han upplever att hans vänner hånar honom. Alla som tidigare stod vid hans sida har övergivit honom. Han är glömd av alla. Hans familj betraktar honom som en främmande. Hans vänner ser på honom som avskyvärd.

Avklädd all mänsklig värdighet finns det bara en sak kvar. Bara ett enda hopp. Det är vetskapen om att hans återlösare lever. Han ser och förstår det ingen annan kan sätta sig in i.

Det är hoppet för var och en som är kristen. Vad som än händer. Hur illa det än kan gå. Även om alla andra överger dig. Din återlösare lever.

No comments:

Post a Comment