Nyhetsflödet

Friday

Flytta gränsstenar - Job 24Kommentar till den dagliga bibelläsningen
De flyttar undan gränsstenar, de rövar bort hjorden och för dem i bet” (Job 24:2 FB)
Gränsstenar och gränser kan upplevas som en begränsning, men det kan också upplevas som ett skydd. Job beskriver mycket av det onda då gränserna är flyttade och hur människor upplever vilsenhet och rotlöshet.

Vi lever i en tid då gränsstenar ständigt flyttas. Ja, inte bara flyttas, de till och med tas bort helt i vissa fall. Det som var sant för några år sedan är inte längre sant idag. Sanningsbegreppet har upplösts och det finns för många människor inte längre någon sanning, utan många olika sanningar. Sanningen som brukade vara objektiv har för många förändrats till något subjektivt ”min sanning är minsann lika bra som din sanning”.

Vi kan också i våra församlingar uppleva att hjorden är bortrövad (vers 2). Nyandliga och ockulta influenser har fört bort många från Sanningen och många vandrar omkring utan att hitta en fast punkt i livet som inte förändras. Profeten Hesekiel utropar  ”Mina får irrar nu omkring på alla berg och alla höga kullar. Över hela landet är min får kringspridda.” (Hes 34:6)

Vi behöver alla en fast orubblig ”gränssten” att bygga våra liv utifrån. Den gränsstenen är Jesus och Guds ord. På den grunden håller det att bygga sitt liv.

No comments:

Post a Comment