Nyhetsflödet

Thursday

Sann vishet – Job 28Kommentar till den dagliga bibelläsningen
Se Herrens fruktan är vishet, att fly det onda är förstånd” (Job 28:28 FB)
Job fortsätter sitt tal och börjar med att berätta om människornas stora framgångar då det gäller att utforska jorden. Det finns nästan ingenting som människan inte kan företa sig. Människan kan hugga ut gångar i klipporna, hon kan ändra flodernas väg.
Men det finns en sak som människan inte kan råda över, och det är visheten. ”Men visheten, var finns hon? Var har förståndet sin boning?” (vers 12). Visheten kan inte köpas för guld eller erövras av människor.
Men Gud vet var visheten finns (vers 23), och Gud säger till människorna: ”Se, Herrens fruktan är vishet, att fly det onda är förstånd” (vers 28).
Sann vishet är gudsfruktan, att älska Herren din Gud och att söka behaga honom med sitt liv.

No comments:

Post a Comment