Nyhetsflödet

Sunday

Vad ber du om? - 2 Krön 1

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Den natten uppenbarade sig Gud för Salomo och sade till honom: "Bed mig om det du vill att jag skall göra för dig". (2 Krön 1:7 FB)
Salomo får frågan av Gud "vad vill du att jag skall göra för dig". Salomo bad om vishet och förstånd att vara ledare för folket. Det svaret behagade Gud och Gud svarade Salomo: "Då sade Gud till Salomo: "Eftersom du har ett sådant hjärta att du inte har bett om rikedom, skatter och ära eller om dina fienders liv och inte heller har bett om långt liv, utan för din egen del bett om vishet och förstånd, så att du kan vara domare för mitt folk, som jag har gjort dig till kung över, därför skall du få vishet och förstånd. Jag vill också ge dig rikedom, skatter och ära, sådana som varken kungarna före dig har haft eller någon kung efter dig kommer att ha." (vers 11-12)

Om Gud uppenbarade sig för dig en natt och bad dig formulera vad du verkligen ville ha, vad skulle du svara? Skulle du be om saker som skulle tillfredsställa dig eller skulle du be om något som skulle utvidga Guds rike på jorden?

Det är inte fel att be om saker för dig själv. Den blinde tiggaren fick en gång den frågan av Jesus. Han bad om att få tillbaka sin syn, och han fick det. (10:51)

Men det är viktigt att våra önskningar inte bara gäller oss själva. Om vi söker Guds rike först kommer det andra att komma på plats. (Matt 6:33). Så var det för Salomo. Han sökte Guds rike först och fick det andra i tillägg.

Vad är din bön? I bönen Fader Vår ber Jesus att vi ska be om att hans rike ska komma och hans vilja ske. Vad skulle det betyda för dig i ditt liv, om du skulle be den bönen till Gud?


No comments:

Post a Comment