Nyhetsflödet

Monday

När drottningen av Saba fick höra ryktet... - 2 Krön 9

Sheba demin
Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"När drottningen av Saba fick höra ryktet om Salomo, kom hon till Jerusalem för att sätta honom på prov med svåra frågor. Hon kom med ett mycket stort följe och med kameler som bar väldoftande kryddor och guld i stor mängd och dyrbara stenar. När hon kom inför Salomo, talade hon med honom om allt som låg på hennes hjärta. Salomo svarade på alla hennes frågor. Ingenting var dolt för Salomo, utan han kunde ge henne svar på allt." (2 Krön 9:1-2)

Drottningen av Saba hade hört ryktet om att Gud hade utrustat Salomo med stor vishet. Hon måste besöka Salomo för att se om ryktet var sant eller inte.
Nu hade hon mött Salomo. Hon hade sett det "med egna ögon" (vers 6), och ryktet överträffade allt hon hade hört om Salomo (vers 6). Då började hon prisa Gud för Salomos vishet (vers 8).

Verkligheten överträffade de goda ord hon hade hört om Salomo.

Många år senare hörde Paulus ryktet om församlingen i Efesos. Han hade hört om deras tro och om deras kärlek (Ef 1:15). Jag tror inte att Paulus efter det fick tillfälle att besöka Efesos för att se om ryktet var sant eller inte, men ryktet fanns där.

Vad har din församling/kår för rykte? Är den berömd för sin tro och kärlek? Borde den inte vara det? Och om den är det, skulle ryktet överleva ett besök?

Föramlingen i Laodicea spred ryktet om sig själv att den var rik, hade vunnit rikedom och att den inte saknade någonting (Upp 3:17). Tänk vad fantastiskt det skulle vara att tillhöra en församling som inte saknade någonting. De hade alla ungdomsledare de behövde, de hade alla lokaler de behövde, de hade alla musiker de behövde, de hade alla predikanter de behövde. Men i den Helige Andes ögon levde de inte upp till det rykte de försökte sprida om sig själva. Den helige Andes omdöme om församlingen var "du är eländig, beklagansvärd, fattig , blind och naken" (Upp 3:17).

Lever du upp till det rykte du skapar om dig själv? Säger de som möter dig att du överträffar alla goda ord som jag hört om dig? Eller att det dåliga rykte de hört inte alls var sant?

Min bön är att min gudsrelation, min tro och min kärlek ska vara så genuin att den klara en översyn av den Helige Ande.

No comments:

Post a Comment