Nyhetsflödet

Wednesday

En dyrbar port - 2 Krön 4

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Beträffande ingångarna i huset, så var både de dörrar i det innersta som ledde till det allra heligaste, och de dörrar som ledde till tempelsalen, gjorda av guld" (2 Krön 4:22 FB)
Det allra heligaste var platsen där Gud bodde. Dörren till Guds rum måste markeras speciellt. Den var dyrbar. Den måste vara av rent guld.

Gud finns visserligen hos dig alltid. Du kan tala med honom i bilen, i duschen, på promenaden, ja var som helst.

Men du behöver också speciella stunder som är avskilda för gudsgemenskap. Då Jesus lär sina lärjungar att be, säger han att de ska gå in genom en dörr, och till och med stänga den efter sig. Detta för att markera för dig själv och för Gud att nu är det en speciell avskild personlig stund mellan dig och Gud."Då skall din fader belöna dig" säger Jesus i meningen efter den om dörren (Matt 6:6).

Det finns en dyrbar dörr att gå in i varje dag. Dörren in till gemenskapen med Gud. Du får använda den idag.

No comments:

Post a Comment