Nyhetsflödet

Tuesday

Ta Gud på orden - Job 39

Kommentar till den dagliga bibelläsningen
"Och HERREN svarade Job. Han sade:Vill du tvista med den Allsmäktige, du mästare?
Ge svar, du som anklagar Gud.
Job svarade HERREN och sade: Jag är för ringa, vad kan jag svara dig?  Jag lägger handen på munnen. En gång har jag talat, men jag säger inget mer, ja, två gånger, men jag gör det aldrig mer
." (Job 39:35-38 FB)
Job förstår att han har talat emot Gud. Han inser sitt misstag och lovar att aldrig tala emot Gud mera.

Då vi läser texten är det lätt att förstå hur fel Job handlat.

Men hur ofta talar inte vi emot Gud? Då vi läser Bibeln kanske vi tänker "det kan väl inte Gud mena?" Eller då vi läser ett löfte kanske vi tänker "så lätt kan det väl inte vara?"

Men Gud är tillförlitlig. Du kan lita på hans ord. Om du har en annan uppfattning än Gud, så är det alltid Gud som har rätt. Du kan tryggt ta Gud på orden.

No comments:

Post a Comment