Nyhetsflödet

Saturday

Väntan... - Ps 38

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 38


"Men jag väntar på dig, Herre, du skall svara, Herre, min Gud." (Ps 38:16 FB)

Ibland är det det enda vi kan göra. Att vänta på Herren. Vi har kanske gjort allt vi kunnat göra. Våra resurser kan kännas uttömda. Vi kanske bara får acceptera att saker är som de är just nu. Och vänta på Herren.

Någonstans därframme kommer Herren att öppna en dörr och ljuset kan få växa sig starkare. Men just nu får vi bara vänta på Herren.

No comments:

Post a Comment