Nyhetsflödet

Monday

En ny sång - Ps 40

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 40

"Han lade i min mun en ny sång, en lovsång till vår Gud. Många skall se det och frukta, och de skall förtrösta på HERREN" (Ps 40:4 FB)

I mötet med Herren skapas en ny sång. Någon kanske frågar vad det är fel på de gamla sångerna. Varför måste man hitta på en ny sång?

Jag tror att svaret är att kärleken finner alltid ett nytt sätt att uttrycka sin kärlek. Den som har mött Jesus fylls av en ny lovsång. Den nya sången kanske uttrycks i en gammal sång som i det ögonblicket blir helt ny för mig. Därför att i mötet med Guds kärlek blir även gamla ord nya och sjungs på ett nytt sätt.

Då vi lever i kärleksrelationen till Jesus kan till och med orden i den gamla bönen "Fader Vår" bli "en ny sång"

Hur låter min sång idag? Hur låter din?

No comments:

Post a Comment