Nyhetsflödet

Monday

Att uttrycka sin kärlek - Ps 50

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 50

"Nej, offra lovets offer åt Gud och infria dina löften till den Högste." (Ps 50:14 FB)

Bibelordet uppmanar oss att göra två saker: Prisa Gud med vår mun och lyda Gud med våra gärningar.

Någon sa: "Det räcker inte med att säga ´jag älskar dig´, man måste också visa det i handling."

Gud vill ha vår lovsång. Men om inte lovsången åtföljs av att vi vill infria våra löften till Gud och följa Honom i allt, så klingar lovsången falskt.

Att bli frälst innebär att bekänna Jesus som Herre (Rom 10:9). Om vi inte lever med Jesus som Herre i våra liv, så hjälper inte all världens lovsång.

Jesus definierar vem det är som verkligen älskar Honom: "Den som har mina bud och håller fast vid dem, han är den som älskar mig" (Joh 14:21)

No comments:

Post a Comment