Nyhetsflödet

Sunday

Lås för munnen - Ps 39

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 39


"Jag vill ta mig i akt, så att jag inte syndar med min tunga. Jag vill sätta ett lås för min mun" (Ps 39:2 FB)

Det kan bli många ord under en dag. Inte alla ord är uppbyggliga. Inte alla ord är nödvändiga. Ord som är uttalade kan inte tas tillbaka in i munnen. De kan redan ha orsakat skada.

Gode Gud, hjälp oss att vara försiktiga med vad vi tillåter kommer ut ut vår mun.

"Vi begår alla många fel. Om någon inte felar i sitt tal, är han en fullkomlig man som också kan tygla hela sin kropp" (Jak 3:2 FB)
"Med den (tungan) välsignar vi Herren och Fadern, och med den förbannar vi människorna, som är skapade till Guds avbild. Från samma mun kommer välsignelse och förbannelse. Så får det inte vara, mina bröder" (Jak 3:9-10 FB)

No comments:

Post a Comment