Nyhetsflödet

Thursday

Ett hjärta som flödar över - Ps 45

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 45


"Mitt hjärta flödar över av vackra ord, jag säger: Min sång gäller en konung. Min tunga är en snabb skrivares penna. Du är den skönaste bland människors barn" (Ps 45:2-3 FB)

Det är gott att lovsjunga Herren! Och i denna psalm låter författaren sitt hjärta flöda över i lovsång och tacksägelse till Gud.

Kom med i lovsången! Använd psalmen ord och dina egna. Oavsett dina förhållanden idag är Herren densamme och värd din lovsång.

Lyft din blick och låt också ditt hjärta flöda över. Då du gör det händer det något i dig själv. Du flyttar fokus från dig själv och ser på Herren. Då du gör det förvandlas du (2 Kor 3:18)!

No comments:

Post a Comment