Nyhetsflödet

Sunday

Att kasta bördor - Ps 55

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 55
"Kasta din börda på HERREN, han skall uppehålla dig" (Ps 55:23 FB)

Psalm 55 uttrycker mycket oro och ängslan:
- "I mitt bekymmer är jag utan ro" (vers 3)
- "Mitt hjärta änglas i mitt bröst" (vers 5)
- "Fruktan och bävan drabbar mig, förfäran lamslår mig" (vers 6)

Författaren känner sig helt lamslagen av sin oro. Han önskar att han kunde flyga bort från alltihop som fåger (vers7-8).

Men vad han än gör finns den förtärande oron kvar inom honom, tills han kommer på lösningen. Han ska ge oron till den som orkar bära den. Han säger till sig själv "Kasta din börda på Herren."

Läs också Matt 11:28 och 1 Petr 5:7

No comments:

Post a Comment