Nyhetsflödet

Sunday

"Du kan ingenting ta med dig dit du går" - Ps 49

150 psalmer ur BibelnKommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 49

"Ty han ser att de visa dör, att dårar och oförnuftiga går under liksom de och måste lämna sina ägodelar åt andra." (Ps 49:11 FB)

Trubaren sjöng "Du kan ingenting ta med dig dit du går." Det är också temat för Psalm 49. Budskapet upprepas genom psalmen: "Frukta inte när en man blir rik, när hans hus växer till i härlighet. Av allt detta får han ingenting med sig vid sin död, hans härlighet följer honom ej dit ner." (vers 17-18).

Men samtidigt finns evighetshoppet för den som tror på Herren: "Men Gud skall friköpa min själ från dödsrikets våld, han skall ta emot mig." (vers 16)

Det är sant att vi inte kan ta med oss våra ägodelar till himlen. Men, vi kan redan här och nu investera av det vi äger och av det vi är i Guds rike.

Våra gåvor kan vara med att finansiera kristen verksamhet som leder till att fler kommer in i Guds rike.
Vi kan investera vår tid, vårt engagemang och vår förbön för att låta Guds rike tillkomma på jorden så att fler människor kan ta emor evigheten i sina hjärtan.

No comments:

Post a Comment