Nyhetsflödet

Saturday

Vad begär ditt hjärta? - Ps 37

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 37


"Ha din glädje i HERREN, han skall ge dig vad ditt hjärta begär" (Ps 37:4 FB)

Jesus frågar vid några tillfällen "Vad vill du att jag ska göra för dig?" Om Jesus skulle ställa den frågan personligen till dig nu, vad skulle du svara? Vad är ditt hjärtas längtan? Vad är det du hoppas ska hända? Och vad är det du absolut inte vill ska hända?

Gud vill att vi ska komma till Honom och uttrycka vår längtan efter vad han ska göra i vårt liv? Ibland kan vi också genom den Helige Ande få en förvissning om att Gud kommer att besvara vår bön: "...han skall ge dig vad ditt hjärta begär"

No comments:

Post a Comment