Nyhetsflödet

Sunday

Stor är Herren - Ps 48

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 48
"Stor är HERREN och högt prisad i vår Guds stad, på sitt heliga berg. Skönt höjer det sig, hela jordens fröjd, berget Sion längst upp i norr, den store konungens stad." (Ps 48:2-3 FB)

En lovsång- och tacksägelsepsalm, som uttrycker tacksamhet över befrielse för Guds stad, Jerusalem.

På den tiden bodde Herren i Templet i Jerusalem. Idag bor han i nya tempel av kött och blod, som går omkring på två ben.

Vi får stämma in i lovsången och tacksägelsen över Herrens storhet och att han befriar den som tar sin tillflykt till Honom.

"Stor är Herren..."

No comments:

Post a Comment