Nyhetsflödet

Tuesday

Skapa i mig ett rent hjärta - Ps 51

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 51


"Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta och ge mig på nytt en frimodig ande" (Ps 51:12 FB)

David hade syndat. Hans synd hade oreparerbara konsekvenser. Han hade säkert försökt ställa allt till rätta mellan sig och andra människor.

Men synden har inte bara med våra relationer till varandra att göra. Det handlar även om min relation till Gud. David hade förlorat sin frimodighet, sin glädje, sin kraft, ja till och med sin relation till Gud.

Längtan efter att åter få uppleva välsignelsen av ett rent hjärta var förtärande stark och han ber om förlåtelse och rening: "Två mig ren från min missgärning, rena mig från min synd." (vers 4)

I en annan psalm berättar David om sin syndanöd och sin väg till förlåtelse:
"Så länge jag teg förtvinade mina ben vid min ständiga klagan. Dag och natt var din hand tung över mig, min livskraft försvann som av sommarhetta. Sela. Då uppenbarade jag min synd för dig, jag dolde inte min missgärning.Jag sade: "Jag vill bekänna mina överträdelser för HERREN." Då förlät du mig min syndaskuld." (Ps 32:3-5 FB)

Bön: Skapa i mig ett rent hjärta

No comments:

Post a Comment