Nyhetsflödet

Tuesday

Dela Guds omsorg - Ps 41

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 41


"Salig är den som tar sig an den fattige, HERREN skall befria honom på olyckans dag. HERREN skall bevara honom och hålla honom vid liv. Han skall prisas lycklig i landet" (Ps 41:2-3 FB)

Det innebär alltid välsignelse att göra Herrens vilja. Här talas det om att dela Herrens omsorg om den som är fattig. De som lider finns ständigt i Guds tankar och han vill sträcka sig ut till dem genom de människor som lyssnar på honom.

Men även om det innebär välsignelser att göra Herrens vilja, blir vi inte besparade från allt ont i livet. Vi lever i denna världen och kan drabbas av det som händer runt oss. Men dagens bibelord talar om att även på olyckans dag ska vi uppleva Herrens närvaro, beskydd och befrielse.

Bön: Herren hjälp mig att idag ta mig an den som lider på det sätt du leder mig

No comments:

Post a Comment