Nyhetsflödet

Saturday

Bli stilla - Ps 46

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 46

"Bli stilla och besinna att jag är Gud, upphöjd bland hednafolken, upphöjd på jorden." (Ps 46:11 FB)

Att bli stilla kan ofta upplevas som en bortglömd konst i våra dagar. Våra dagar är fyllda av aktiviteter. Vilodagen har krav på sig att vara aktivitetsdagen.

Det sägs att vi en normal dag tar emot mellan 3.000 och 10.000 intryck i form av informationsskyltar, reklambilder och annat. För bara någon generation sedan tog man emot så många intryck under ett helt liv. Hur kan man bli stilla mtt i alla aktiveter och i det enorma informationsflödet som ständigt når oss?

Jag tror att vi har ett stort behov att söka stillhet och avskildhet i Guds närhet. Att bara bli stilla och betrakta Guds storhet gör gott för den irrande själen. Jesus uppmanar oss, då han instruerar lärjungarna i bönens hemlighet, att gå in i vår kammare och stänga dörren. Stänga av alla intryck för några ögonblick och bara vara tillsammans med Honom.

"Bli stilla och besinna att jag är Gud...."

No comments:

Post a Comment