Nyhetsflödet

Thursday

Kunskap om Gud - Ps 19

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 19


"Himlarna vittnar om Guds härlighet, himlavalvet förkunnar hans händers verk." (Ps 19:2 FB)
Psalm 19 talar om kunskap om Gud på tre nivåer.

1/ Vi kan uppleva Gud i naturen (vers 1-7). Men även om naturen vittnar om att det finns en Gud, kan vi inte i naturen få kunskap om vem Gud är, bara att han finns.

2/ I Bibeln kan vi förstå mycket mer om vem Gud är (vers 8-12). Bibeln avslöjar vad som finns i Guds hjärta och lär oss om Jesus.

3/ Personlig relation till Gud (vers 13-15). Även om vi vet allt om Gud genom naturen och genom Bibeln, har vi ingen nytta av det förrän vi öppnar vårt hjärta för Gud och går in i en personlig relation med honom

No comments:

Post a Comment