Nyhetsflödet

Wednesday

Ett rent hjärta - Ps 24

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 24


"Vem får gå upp på HERRENS berg? Vem får träda in i hans helgedom? Den som har oskyldiga händer och rent hjärta, den som inte vänder sin själ till lögn och inte svär falskt." (Ps 24:3-4 FB)

Vem är det som får leva i Guds närhet? En av förutsättningarna är ett rent hjärta. Ett rent hjärta för med sig välsignelse från Herren (vers 5)

Men ett rent hjärta är inte något vi kan skapa själva. Det kommer av att vi frågar efter honom och söker hans ansikte (vers 6). Det kommer av att vi öppnar våra hjärtan för Herren. Psalmisten uttrycker det som att vi ska göra våra portar och dörrar höga och vida, så att Herren kan dra in (vers 7).

Bön: "Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta" (Ps 51:12 FB)

No comments:

Post a Comment