Nyhetsflödet

Sunday

Utan skuld - Ps 34

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 34

"HERREN friköper sina tjänares själar, ingen som flyr till honom skall stå med skuld." (Ps 34:23 FB)

Det händer något i mötet med Herren. Speciellt i lovsången. Då vår bön "lyfter" från alla våra vardagliga problem som vi ber om och vi går över i lovsång och ser Honom, händer det något med oss: "De som ser upp till honom strålar av fröjd, deras ansikten behöver inte rodna av blygsel" (vers 6)

I mötet med Gud får vi också uppleva ett djupgående reningsverk inom oss: Han friköper våra själar och tar bort vår skuld (vers 23)

No comments:

Post a Comment