Nyhetsflödet

Wednesday

"Vem är Gud förutom Herren?" - Ps 18

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 18


"Guds väg är fullkomlig, HERRENS tal är rent. Han är en sköld för alla som flyr till honom. Ty vem är Gud förutom HERREN, vem är en klippa utom vår Gud?" (Ps 18:31-32 FB)

Psalm 18 är en tacksägelsepsalm. Psalmisten tar ett steg tillbaka och betraktar Herren.

Han beksriver vem Herren är:

Bergfäste, borg, räddare, tillflykt, sköld, horn, värn (vers 3)

Och vad Herren gör:
"Han förde mig ut på rymlig plats, han räddade mig, ty han har mig kär." (vers 20)
"Du gör plats för mina steg där jag går, mina fötter vacklar inte." (vers 37)

Psalmen vslutas med tacksägelse:
"Därför vill jag tacka dig bland hednafolken, HERRE, och lovsjunga ditt namn." (vers 50)

No comments:

Post a Comment