Nyhetsflödet

Thursday

Res upp baneret - Ps 20

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 20

"Då skall vi jubla över din frälsning och i vår Guds namn resa upp baneret. Herren må besvara alla dina böner." (Ps 20:6 FB)

Psalm 20 är en psalm som trosvisst lyfter upp trosbaneret och förväntar sig Guds ingripande:
"..han skall ge dig vad ditt hjärta begär och fullborda dina planer. " (vers 5)

Orsaken till att vi trosvisst kan lyfta trosbaneret är att vi inte förlitar oss på vår begränsade förmåga, utan vi förlitar oss på Guds obegränsade förmåga:
"Andra förlitar sig på vagnar och hästar, men vi berömmer oss av Herrens, vår Guds, namn." (vers 8)

No comments:

Post a Comment