Nyhetsflödet

Saturday

Mellan hopp och förtvivlan - Ps 35


150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 35

"Min själ skall jubla i HERREN och vara glad över hans frälsning" (Ps 35:9 FB)
"Herre, hur länge skall du se på? Befria min själ..." (Ps 35:17 FB)

Många psalmer uttrycker ett pendlande mellan hopp och förtvivlan. Mörkret och hopplösheten finns där samtigt som man försöker fokusera på Guds löften och Guds omsorg.

Många kristna kan känna igen sig själva i den bönekampen. Många har ropat tillsammans med psalmisten: "Hur länge...?"

Men det finns skäl att hålla fast vid Guds omsorg och Guds löften. Efter den mörkaste natt, även om den kan kännas oändligt lång och mörk, kommer en gryning med en soluppgång.

No comments:

Post a Comment