Nyhetsflödet

Sunday

Samla alla tårar i en skål - Ps 56

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 56


"På Gud förtröstar jag och fruktar inte. Vad kan människor göra mig?" (Ps 56:12 FB)

David ropar ut sin nöd till Gud. Han talar om hur länge han har måst lida. Han ber Gud räkna alla flyktdagar, att samla alla tårar i en skål (vers 9)

Mitt i sitt lidande uppmanar han sin själ att förtrösta på Herren. Då kan människor inte göra honom illa.

Liknande ord finner vi i Hebreerbrevet:
"Därför kan vi frimodigt säga :". Vad kan en människa göra mog?" (Hebr 13:6 FB)

Citatet börjar med ordet ´därför´. Orsaken till att vi frimodigt kan säga att vi inte behöver frukta står i versen innan: "Gud har själv sagt: Jag skall aldrig lämna dig eller överge dig".
Därför att Gud har lovat vara med David kunde David säg till sig själv: "På Gud förtröstar jag och fruktar inte".

Därför att Gud lovat vara med dig kan du frimodigt säga: "Herren är min hjälpare, jag skall inte frukta"

No comments:

Post a Comment