Nyhetsflödet

Monday

Varför? - Ps 44

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 44


"Gud, med våra öron har vi hört, våra fäder har berättat för oss om den gärning du gjorde i deras tid, i forntidens dagar." (Ps 44:2 FB)

Varför ser det ut som om det går bra för de ogudaktiga, medan Guds folk lider? Varför kommer inte bönesvaret? Hur länge ska det dröja?

Dessa frågor återkommer ofta i Psaltaren. Så också i Psalm 44. Psalmen inleds med att konstatera att så många har vittnat om Guds stora kraft i gångna tider. Frågan som följer är varför ser vi då så lite av detta idag.

Gideon ställer ungefär samma fråga:"Var är all hans under som våra fäder har berätat om" (Dom 6:13 FB). Då Gideon ställt denna fråga till Herren får han svaret att det är han själv som är bönesvaret. Gideon fick i uppdrag att befria folket från förtryck och föra folkets hjärtan tillbaka till Herren.

Ibland kan det vara så att det är vi själva som håller bönesvaret tillbaka. Ibland kan det vara någon annan som Herren bett ingripa, men som antingen inte har hört eller som inte vill lyda. Gud tvingar ingen människa att göra sin vilja, men han inspirerar oss genom sin Helige Ande.

Idag kanske det är jag som skulle vara bönesvaret på någons bön. Det är viktigt att bli stilla och höra Herrens röst. Och då vi hört den handla efter den.

No comments:

Post a Comment