Nyhetsflödet

Wednesday

Längtan - Ps 42

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 42

"Som hjorten trängtar efter vattenbäckar, så längtar min själ efter dig, o Gud. Min själ törstar efter Gud, efter den levande Guden." (Ps 42:2-3 FB)

Längtan efter att uppleva Guds närvaro liknas ofta vid törst. Det är törsten som driver hjorten till det friska vattnet. Det är vår längtan efter Gud som driver oss in i Guds närhet.

Men vi kan inte ens producera denna längtan själva. Vi måste be Gud om att tända vår längtan efter djupare gudsgemenskap.

Vår längtan är förutsättningen för Guds verk i våra liv. Gud tvingar sig aldrig på oss.

"Är någon törstig, så kom till mig och drick" (Joh 7:37)
"Och den törstar skall komma" (Upp 22:17)

No comments:

Post a Comment