Nyhetsflödet

Wednesday

Var finns din trygghet? - Ps 52

( Bilden: Olivträd som sägs vara tretusen år gammalt)
150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 52

"Se, där är en man som ej gjorde Gud till sitt värn! Han litade på sin stora rikedom, han sökte styrka genom att roffa åt sig. Men jag är som ett grönskande olivträd i Guds hus. Jag förtröstar på Guds nåd, alltid och för evigt." (Ps 52:9-10 FB)

Här beskrivs två sätt att leva.
-Det ena är att roffa åt sig (vers 9), skryta (vers 3), älska lögnen (vers 5) och att förlita sig på sin egen rikedom (vers 9)
-Det andra sättet är att leva i tacksägelse till Gud och hoppas på Gud (vers 11) och att alltid förtrösta på Guds nåd (vers 10)

-Det ena sättet beskrivs som ett träd utan rötter. Uppryckt och utrotat (=utan rötter vers 7).
-Det andra sättet beskrivs som ett grönskande olivträd (vers 10)

Var finns din trygghet?

I din egen förmåga och i dina egna tillgångar eller i hopp och förtröstan på Guds nåd?

No comments:

Post a Comment