Nyhetsflödet

Monday

"Sätt ditt hopp till Gud" - Ps 43

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 43


"Varför är du så bedrövad, min själ, och varför så orolig i mig? Sätt ditt hopp till Gud, ty jag skall åter få tacka honom, min frälsning och min Gud." (Ps 43:5 FB)

Psalmförfattarens upplevelse är övergivenhet och mörker. Han ber: "Sänd ditt ljus och din sanning. Må de leda mig" (vers 3).

Sedan går han över till att tala till sig själv. Han frågar sin själ varför den är så orolig. Och han uppmanar den att i stället för att oroa sig, sätta sitt hopp till Gud.

Kan man verkligen ge uppmaningar till sin egen själ? Ja, jag tror att det är både möjligt och nödvändigt för att bryta negativa tankebanor.

Det kan vara viktigt att flytta fokus från att se på sina egna begränsade möjlighter, för att i stället att betrakta Gud och hans möjligheter.

No comments:

Post a Comment