Nyhetsflödet

Wednesday

Tiga är inte alltid guld - Ps 58

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 58


"För ni verkligen rättfärdighetens talan, när ni tiger?" (Ps 58:2 FB)

"Tala är silver, men tiga är guld", säger ordspråket och menar att det är bättre att tiga än att tala.

Psalm 58 säger däremot att det finns tillfällen då vi måste tala för att handla rättfärdigt. Det finns tillfällen då vi kristan måsta tala ut om orättfärdigheten som råder i vårt samhälle.

Det kan vara så att jag genom att vara tyst bidrar till att orättfärdigheten.

Herre, hjälp mig förstå när jag ska tiga och ge mig frimodighet att tala då du vill att jag ska göra det.

No comments:

Post a Comment