Nyhetsflödet

Saturday

Hör min röst! - Ps 81

150 psalmer ur Bibeln (Bild: Freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 81

"...om du ändå ville höra mig" (Ps 81: 9 FB)

I denna psalm möter vi Gud som försöker tala till och vägleda sitt folk, och ett folk som är så upptaget med sitt eget så att de går sina egna vägar utan att lyssna.

Gud säger:
-Hör mitt folk (vers 9)
-om du ändå ville höra på mig (vers 9)
-Men mitt folk hörde inte min röst (vers 12)
-Om mitt folk ändå ville höra på mig (v 14)

Resultatet av att folket inte ville höra var att de fick gå sin egen väg. "Då lät jag dem gå" (vers 13). Precis som i berättelsen om den förlorade sonen (Luk 15). Det var inte Guds vilja, men han fick gå.

Vi har så lätt att göra upp våra planer och sedan be Gud välsigna våra planer. Men Guds planer är de bästa.

En tidigare general i Frälsningsarmén, John Gowans, sa: "Ta reda på vad den Helige Ande håller på med, och följ med."

No comments:

Post a Comment