Nyhetsflödet

Monday

Infria löften - Ps 76

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 76
"Ge löften och infria dem åt Herren, er Gud!" (Ps 76:12 FB)

Gud är för fasta, långvariga, pålitliga relationer. Det är som i äktenskapet som bygger på ett förbund. Vi lovar att älska varandra både i goda och i dåliga tider, både i nöd och lust.

Bibelversen uppmanar oss att ge löften till Gud. Och att infria dem. Gud har gett oss löften om att alltid vara med oss. Vad som än händer.

Då du blev kristen bekände du Jesus som Herre i ditt liv (Rom10:9). Hur infriar du det idag?
Om du är frälsningssoldat, lovade du Gud en hel del olika saker då du skrev under "Krigsartiklarna". Hur infriar du dem idag?

För många år sedan lovade jag Gud att åka vart som helst för Honom om Han bara talade om det så tydligt att jag inte behövde tvivla på att det var Han som bad mig. Det löftet har fört mig till ett antal olika platser.

Men det handlar inte bara om de stora livsvalen. Det handlar även om vardagen. Hur kan jag idag infria min bekännelse att Herren är Herre i mitt liv?

No comments:

Post a Comment