Nyhetsflödet

Sunday

Närhet - Ps 75

150 psalmer ur Bibeln (Bilden hämtad från freefoto.com)
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 75

"Vi tackar dig Gud. Vi tackar dig. Ditt namn är nära, man talar om dina under." (Ps 75:2 FB)

Här sammankopplas tacksägelse med gudsnärhet.
Är inte alltid Gud nära? - Jovisst är han det!
Men det kan vara så att vi många gånger inte är medvetna om hans närvaro.

Vi rusar genom dagen som är fylld av olika aktiviteter och krav. Även om Gud är nära kanske inte vi är nära Honom.

Till och med i bönen, då vi talar om alla våra behov, kan det vara så att behoven står så mycket i fokus och att Gud placeras långt borta.

Gud vill att vi ska be om hjälp med alla våra behov. Men då vi börjar med tacksägelse så lämnar vi våra behov och bönen "lyfter" till en annan nivå. Det blir då inte längre problemcentrerad bön, utan gudscentrerad. I det första fallet är vi nära våra problem och i det andra fallet är vi nära Gud.

Det är inte undra på att tacksägelse liknas vid en port in till Herrens gårdar: "Gå in i hans portar med tacksägelse" (Ps 100:4)

No comments:

Post a Comment