Nyhetsflödet

Thursday

Ett baner för sanningen - Ps 60

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 60


"Men åt dem som fruktar dig gav du ett baner att hålla upp för sanningens skull" (Ps 60:6 FB)

Det finns en sanning. Jesus är den sanningen: "Jag är vägen, sanningen och livet" (Joh 14:6).
Det finns en sanning, Guds ord: "Summan av ditt ord är sanning" (Ps 119:160)

Idag undermineras tron på att Jesus är sanningen och att Jesus är den enda vägen. Även tron på Guds ord undermineras idag.

Idag behövs det människor som håller upp sanningens baner och förkunnar frälsning i Jesus Kristus: "Sanningen skall göra er fria" (Joh 8:32)

No comments:

Post a Comment