Nyhetsflödet

Wednesday

Sluta inte berätta om Herren - Ps 78

150 psalmer ur Bibeln (Bild: Freefoto.com)Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 78

"Vad vi har hört och känner till, vad våra fäder har berättat för oss, det vill vi inte dölja för deras barn. För ett kommande släkte vill vi förkunna Herrens lov, hans makt och de under han har gjort." (Ps 78:3-4 FB)

Du som har lärt känna Herren. Dölj inte detta för barnen och de unga! Det är budskapet i verserna ovan.

Vi får inte sluta berätta om vad Herren gör och om vem Herren är. Om inte vi berättar det för den uppväxande generationen kommer de aldrig att få reda på det viktigaste i tillvaron: Gemenskapen med Herren.

Det står om Efraims barn att "de glömde hans gärningar, de under han låtet dem se" (vers 11). Resultatet var att de inte höll Guds förbund och inte ville följa hans lag (vers 10).

Vi får aldrig sluta berätta om Herren och om Hans under. Om vi gör det kan en hel generation gå under.

Bön: Visa mig Herre, vem jag kan berätta de goda nyheterna för idag.

No comments:

Post a Comment