Nyhetsflödet

Wednesday

"Jubel och sång" - Ps 65

150 psalmer ur Bibeln
Kommentar till den dagliga bibelläsningen - Psalm 65


"Allt är jubel och sång." (Ps 65:14 Bibel 2000)

Ibland kan allt vara "jubel och sång" som i Psalm 65. Psalmförfattaren tar ett steg tillbaka och i stillhet och tacksamhet betraktar Herren.

Han tackar Herren för:
-Bönhörelse (vers 3 och 6)
-Förlåtelse (vers 4)
-Herrens mäktiga gärningar (vers 6)
-Att Herren är en tillflykt (vers 6)
-För skapelsens skönhet

Vi får låna psalmistens ord i vår tacksägelse och så får vi lägga till våra egna tacksägelseämnen...

No comments:

Post a Comment